Logo
 
 

STØRRE ARRANGEMENTER I HELGENE

Obs! Ønsker du å leie lokale til konfirmasjonsfeiring, barndåp eller en liknende?

Eventuelt et annet større arangement?

Søk da om å leie hele første etasje, og vurder også å leie hele huset for hele dagen. Da disponerer dere huset alene mellom 08.00 og 00.00.

På lørdager og søndager regnes vanligvis dagtid fra kl 08.00 til 16.00 og kveldstid fra 16.00 til 00.00.

Sjekk i kalenderen vår for ledig tid. 

Obs! At Atelieret er utleid samtidig vil ikke påvirke selskap i første etasje,

 

BARNEBURSDAGER, LAG og FORENINGER

Lørdager og søndager deles dagen i all hovedsak opp i arrangementer før kl 16.00 og etter kl.16.00. Dette gjelder spesielt frivillige lag, foreninger og barnebursdager. Dette for at så mange som mulig skal kunne få benytte huset.

Ring oss gjerne for mer informasjon!

Midjord bydelshus på Storhaug

Publisert: 19.09.2011

Midjord bydelshus er et forsamlingslokale for innbyggerne i Stavanger og er et samlingsted for frivillige lag og organisasjoner i byen.
Midjord bydelshus er også Stavangers første og eldste bydelshus.
Storhaug har også egne lokaler for bydelens kommunale ungdomsarbeid på Kyviksmarka.

Bydelshuset kan leies hver dag hele uken igjennom såfremt det er ledig.
Huset består av en stor sal, et stort møterom, et lite møterom og et atelier samt kjøkken, og leies ut til alle typer alkoholfrie arrangementer med unntak av ungdomsbursdager
(16-25 år)  

 

 Velkommen!