Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Vi har tid til deg!

Vi kan treffes der du vil!

Vi har taushetsplikt!

Uteseksjonens vakttelefon:
910 07 168

Vi er tilgjengelige
Man: 08.00 - 15.00
Tirs - tors: 08.00 - 22.30
Fre: 08.00 - 23.00

Besøksadresse:
Nytorget 1

 Avdelingsleder:
Kim Nesse

Publikasjoner

Publisert: 27.02.2013

Her finner du Uteseksjonens utgitte publikasjoner:

 


Les mer

Utprøving av alkohol og andre rusmidler blant ungdom

Publisert: 05.02.2016

Vi har i denne kartleggingen hatt fokus på foreldres
rolle i det rusforebyggende arbeidet. Uteseksjonen
har mål om å bevisstgjøre foreldre på deres rolle
som oppdragere. Som det står i Stavanger kommunes
ruspolitiske handlingsplan.

Kartleggingens nøkkeltema:
• Omfang av bruk
• Hvilke ungdommer bruker rusmidler
• Tilgjengelighet
• Hvor og når brukes rusmidler
• Er rusbruken bekymringsfull
• Hvilke erfaringer har ungdom og deres foreldre
med det å sette grenser for ungdommenes bruk
av rusmidler
• På hvilken måte påvirker foreldre de unges bruk
av rusmidler.

 


Les mer