Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Tilskuddsmidler

Publisert: 16.08.2012

Det er mulig å søke midler til et bredt spekter av sporadiske aktiviteter, oppstart av nye organisasjoner, driftstilskudd, m.m, både gjennom kommmunale og statlige kanaler. 

Spørsmål vedrørende de forskjellige tilskuddsordningene rettes til:

Ungdom og fritid
v/
Kjerstin Ropeid, 
telefon 51 91 38 32,
mobil 476 73 258,
eller på e-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no, 

 


Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler

Publisert: 25.02.2013


Les mer

Kjapt svar

Publisert: 01.11.2016


Les mer

Tilskudd til administrative stillinger i barne- og ungdomsorganisasjonene

Publisert: 25.02.2013


Les mer

Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom 2017

Publisert: 21.10.2014


Les mer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2017

Publisert: 09.10.2013


Les mer

Driftstilskudd barne- og ungdomsarbeid

Publisert: 25.02.2013


Les mer

Støtte til sporadiske prosjekt eller lederopplæring

Publisert: 31.01.2013


Les mer

Oppstartstilskudd

Publisert: 31.01.2013


Les mer

Tilskudd fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet

Publisert: 25.02.2013


Les mer