Logo
 
 

 

Martine og Irene 
ønsker velkommen til
Gausel bydelshus

Gausel bydelshus, Heddeveien 141

Skrevet av: , publisert 01.04.2013

Gausel bydelshus er et forsamlingslokale for innbyggerne Stavanger
og er et samlingsted for frivillige lag og organisasjoner i byen.

 

 

Vi har et utstrakt samarbeid med Gautesete skole, og hver onsdag i storefri samles elevene på bydelshuset.
Hver fredag driver skolen også kantine i samarbeid med oss.

Vi har åpent hver ettermiddag for ungdom og det er mulig for organisasjoner og private å leie lokaler på dag og kveldstid.

Step In er ungdomsklubben på bydelshuset, åpningstidene finner du til høyre i den grå boksen.

Bydelshuset leies ut til alle typer alkoholfrie arrangement og møter, og består av: Storsal, Lillesal, og Kafeområde kombinert med en koselig stue. I "Honningkrukkå" er det mulighet til å ha små selskap med inntill 20 personer, også møtevirksomhet. I tillegg kan vi tilby ordinære møterom til mindre grupper.
Etter avtale kan utstyr som biljard, bordtennis, airhockey m.m. brukes.