Logo
 
 

 

Martine og Irene 
ønsker velkommen til
Gausel bydelshus

Gausel bydelshus, Heddeveien 141

Skrevet av: , publisert 01.04.2013

Gausel bydelshus er et forsamlingslokale for innbyggerne Stavanger
og er et samlingsted for frivillige lag og organisasjoner i byen.

 

Gausel bydelshus leies ut til alle typer alkoholfrie arrangement og møter, og består av:

  • Storsal (selskaper og møter inntil 120 personer)
  • Lillesal (selskaper og møter inntil 45 personer)
  • Kjøkken, Kafeområde og vinterhagen (perfekt til barneselskap)
  • Honingkrukka (møter inntil 25 personer)
  • Barnehagerommet (møter inntil 25 personer)

Etter avtale kan utstyr som biljard, bordtennis, airhockey m.m. brukes.

 

Step In er ungdomsklubben på bydelshuset:

Tirsdag, åpen klubb
Kl 18.00 - 21.30  

Partallstorsdager, temaklubb
Kl 18.00 - 21.00

Partallsfredager, klubbkveld
Kl 18.00 - 22.30