Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Støtte til sporadiske prosjekt eller lederopplæring

Skrevet av: , publisert 31.01.2013

Barne- og ungdomsorganisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om støtte til sporadiske aktiviteter. Ordningen er fortrinnsvis beregnet for bydekkende organisasjoner.
Organisasjoner i bydelene kan søke støtte fra bydelsutvalgene:

Det kan søkes støtte til;

Lederopplæring
Det kan gis støtte på inntil 50 % av utgiftene til maksimalt to deltakere på hvert kurs.

Søknad med kort beskrivelse, budsjett, kontonummer og kontaktinformasjon sendes i god tid før opplæringen skal gjennomføres.

Rusfrie helgearrangement
Det kan gis støtte til åpne rusfrie helgearrangement for ungdom.

Søknad med kort beskrivelse, budsjett, kontonummer og kontaktinformasjon sendes i god tid før arrangementet skal gjennomføres.

Aktivitets/prosjekt-tilskudd
Ungdomsgrupper og BUK organisasjoner kan søke om støtte til bestemte arrangementer og aktiviteter.

Her kan du søke: Sporadiske prosjekt eller lederopplæring.