Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom 2017

Skrevet av: , publisert 21.10.2014

Søknad om støtte for 2017

Bufdir, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Alle landets kommuner kan søke om tilskudd fra tilskuddsordningen. Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Søknadsfrist: fredag 2 desember 2016

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. For informasjon se nettsiden www.bufdir.no/tilskudd

 

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. 
Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur- og fritidsaktiviteter og alternative mestringsarenaer.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene.


Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.
Det gis, bl.a., ikke tilskudd til finansiering av eksisterende tilbud, aktiviteter av individuell karakter, tiltak som inngår i skolefritidsordningen og ordninære idrettsaktiviteter

Rundskriv, veileder og søknadsprosess:
Søker må sette seg inn i rundskriv og veielder for tilskuddordningen.

Merk at det er gjort vesentlige endringer fra 2016.

Utlysningstekst og skjema vil bli lagt ut på: 
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Råd og veiledning om tilskuddordningen gis av Stavanger kommune og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Kontaktperson i Stavanger kommune er saksbehandler Kjerstin Ropeid, tlf 51913832, og e-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no