Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Finn K46 på kartet.

Besøksadresse:
Kongsgate 46, Stavanger

 

Åpningstider 
mandag, torsdag, fredag:
08.00 - 15.30

tirsdag og onsdag:
08.00 - 18.00
eller etter avtale.

Telefon sentralbord:
51913890

Avdelingsleder:
Lisbeth Skibenes

K46 - 1.etasje (dag/kveldstilbud)

Skrevet av: , publisert 07.02.2013

K46 1.etasje består av 6 ansatte. K46 møter unge i alderen 16-25  som enten har eller er i ferd med å utvikle et rusproblem og til brukere/tidligere brukere av anabole androgene steroider. K46 er også et tilbud til pårørende.  

Unge som tar kontakt med K46 har ulike erfaringer med rusbruk. Noen tar kontakt når de ennå eksperimenter med rusmidler, andre når rusbruken har utviklet seg over flere år.Ofte har rusbruken medført problemer knyttet til andre områder, blant annet i forhold til familie, skole/jobb, økonomi, psykisk og fysisk helse.

Det kan oppleves både gode og dårlige sider ved bruk av rusmidler og ofte forteller ungdommer om motstridende krefter; "jeg vil, men vil ikke ruse meg lenger!". Vi kan hjelpe med å sortere disse tankene og styrke troen på at et liv uten rus er mulig. Sammen med hver enkelt finner vi løsninger. 

K46 gir tilbud om veiledning/oppfølging til pårørende når det gjelder mistanke om rusbruk/nyoppdaget rusproblematikk til å være pårørende til en rusavhengig over tid. 

 

Vi tilbyr:

  • Samtaler/Individuell oppfølging
  • Kontakt med annet hjelpeapparat
  • Informasjon om rusmidler, avhengighet og behandlingstilbud
  • Oppfølging til pårørende/foreldre (Individuelt/familiesamtaler/gruppe-/undervisning)
  • Øreakupunktur
  • Døgnopphold (5 plasser). Oppholdstid på ca. 3 måneder i forkant av lengre behandlingsopphold på institusjon eller før jobb/skole og bolig.

 Tilbudene er gratis.