Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Telefon UF sentralbord:
51913800

Besøksadresse:
Nytorget 1

Avdelingsleder:
Torgeir Fiskum

For samarbeidspartnere

Skrevet av: , publisert 29.11.2012

Hva er UNGBO? 
Ungbo er et ettervernstiltak i Stavanger kommune for ungdom i aldersgruppen 16-20 år. Kriteriet for inntak er at de respektive ungdommer har vært plassert på institusjon, fosterhjem eller vurderes plassert.


Hvordan søke? 
Barnevernstjenesten er innsøkende instans. Hver enkelt søknad blir vurdert av et inntaksteam.

Hva tilbyr UNGBO?  
Hver ungdom får tildelt en koordinator. I fellesskap ser koordinator og ungdommen på dagtilbud og fritid. Koordinator er behjelpelig med å finne adekvat dagtilbud, og sammen med ungdommen tilrettelegge for fritidsaktiviteter. Siden alle ungdommer er forskjellige, og har ulike behov, blir hver ungdom et selvstendig prosjekt.. 

Bolig
Ungbo disponerer ingen leiligheter, koordinator arbeider isteden sammen med ungdommen for å finne leilighet eller hybel på det private markedet. Ungdommen kan også selv finne leilighet.

Hvem kan søke? 
Ungdommen må være hjemmehørende i Stavanger kommune. Videre må ungdommen være under tiltak fra Barnevernet. Siden det ikke er andre faste kriterier blir hver ungdom vurdert på individuelt grunnlag.

 

 Avdelingsleder Torgeir Fiskum