Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Finn K46 på kartet.

Besøksadresse:
Kongsgate 46, Stavanger

 

Åpningstider 
mandag, torsdag, fredag:
08.00 - 15.30

tirsdag og onsdag:
08.00 - 18.00
eller etter avtale.

Telefon sentralbord:
51913890

Avdelingsleder:
Lisbeth Skibenes

For samarbeidende instanser

Skrevet av: , publisert 07.02.2013

K46 – 2.etasje er et heldøgnstilbud til unge med rusproblemer mellom 18 og 25 år i påvente av behandling eller annen type hjelp. Tilbudet omfatter strukturert døgnrytme, gruppe, samtaler, undervisning og planlagte aktiviteter.

Dette er et tilbud for dem som ønsker å jobbe mot varig rusfrihet. Det utarbeides individuelle planer tilpasset den enkelte og hans/hennes ressurser og utfordringer.

Målgrupper:

Gruppe 1 Søker har avklart forestående behandling i spesialisthelsetjenesten og dato/tidspunkt for eventuell avrusing og langtidsbehandling er kjent.

Gruppe 2 Søker vurderes å ville ha nytte av døgnopphold. Skal ut i arbeid/skole og egen bolig.

Kapasitet
5 plasser i enkeltrom.

Botid
K46 – 2.etasje er et korttidstilbud hvor det gis tilbud om opphold i inntil 3-4 måneder.
Det må være klare mål for oppholdet og hva som skal skje etter makstid. Dette skal skje i samhandling mellom bruker, koordinator på Helse og sosialkontoret (HSK), primærkontakt på K46, pårørende, psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og andre aktuelle instanser.

Vurdering av søknaden gjøres på bakgrunn av:

  •          Kartlegging av motivasjon
  •          Rusbruk og avhengighet
  •          Sosial fungering
  •          Psykisk og fysisk helsetilstand
  •          Etablert samarbeid mellom K46, HSK, NAV og eventuelt PUT
  •          Henvist til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
  •          Dato for eventuell videre behandling 

Tildeling av opphold:

Søknad utarbeides sammen med kontaktperson i K46 - 1.etasje (dag/kveldstilbud)
Søknad med vurdering fra K46 sendes til helse- og sosialkontoret som fatter vedtak om opphold.

Egenandel 

Egenandel ved opphold er kr 284.- per døgn.