Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler

Skrevet av: , publisert 25.02.2013

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger og borettslag kan søke om støtte fra bydelsutvalgene.

Søknadsfrister er 1 februar og 1 september og alle må søke via Stavanger kommunes elektroniske søknadssenter.

Søknadsskjema finner du her: Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler

Retningslinjer :

Hvem kan søke:
Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger og borettslag kan søke.

Søknadsfrist:
Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Søknadsbehandling:
Søknader behandles av de ulike bydelsutvalgene vår og høst. Søkerne vil bli tilskrevet om resultatet av behandlingen og svarbrev sendes søkerens e-post adresse. Avgjørelsen kan påklages etter reglene i forvaltningsloven til det organ som fattet vedtaket. Fristen er 3 uker.

Krav til mottaker av bydelsutvalgsmidler:

  • Det skal vedlegges en finansieringsplan for søknaden. Denne skal vise til hvilke formål midlene skal anvendes, samt hvem og hvor mange som tar del.
  • I etterkant skal det avgis rapport om bruken av midlene. I denne må fremgå en økonomisk oppstilling av hvordan midlene er brukt og en kort beskrivelse av hvordan prosjektet er gjennomført.
  • Hvis midlene ikke benyttes som forutsatt, kan midlene kreves tilbakebetalt.

    Formål:
    Midlene skal
    sikre kontinuerlige og gode rusfrie alternativ for ungdom i bydelene og bidra til opprettelse av nye barne- og ungdomsorganisasjoner, eller nye avdelinger av allerede eksisterende foreninger.