Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

BUK

Skrevet av: , publisert 22.12.2016

Barne- og ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg

 

FORMÅL:
Formålet til BUK i Stavanger er å ivareta frivillige barne- og ungdomsorganisasjoners interesser overfor offentlige myndigheter og andre instanser.
BUK skal fremme kontakt og kommunikasjon mellom organisasjonene.

MEDLEMMER:
Alle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner* som har fått driftstilskudd ved siste tildeling fra Stavanger kommune.
*Gjelder ikke idrettslag, skolekor og skolekorps.

STYRET:
BUK ledes av et styre på 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styrets medlemmer skal ivareta interessene til BUK-organisasjonene.

Ungdom og fritid er sekretær for BUK, og forvalter tilskudd til generelt barne- og ungdomsarbeid. 

 

Kontaktperson og
BUK-sekretær:

Kjerstin Ropeid,
telefon 51 91 38 32
e-post