Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2017

Skrevet av: , publisert 09.10.2013

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, lyser ut tilskuddsmidler til «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2017.»
Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Målgruppe:
Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.
Hvem kan søke
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Søknadsfrist 20. januar 2017
Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

For informasjon se nettsiden www.bufdir.no/tilskudd

Hva man kan søke om tilskudd til
Det kan søke om tilskudd til å etablere eller videreutvikle åpne møteplasser. 

Søknader om rene investeringstilskudd gis kun for ett år av gangen. Det kan søkes om midler for inntil ett til tre år. Det kan ikke søkes om mindre enn kr 400 000 pr år eller mer enn kr 800 000 pr år.
Behandling av søknadene
Stavanger kommune foretar administrativ og politisk vurdering og prioritering av søknadene, fra Stavanger, før endelig behandling hos Bufdir.

For mer informasjon se www.bufdir.no/tilskudd Kontaktperson i Stavanger kommune - Kjerstin Ropeid telefon 51 91 38 32 og e-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no